Mijn Droom voor Rotterdam

Mijn Droom: (voorjaar 2010)

Ik zie een stad voor me waar ruimte is voor mensen, waar de menselijke maat maatstaf is voor handelen en waardering en vertrouwen het cement van de samenleving zijn.

Ik zie een stad die bekend staat om haar inzet voor haar bewoners om het beste in hen naar boven te halen, ik zie een stad waar mensen tot ontplooiing komen zoals hun Schepper hen bedoeld heeft.

Diversiteit is geen scheidingspunt, maar een punt waar waardering voor is als een aanvulling op het geheel.

Ik zie een stad waar recht recht is en krom krom. Betrokken bewoners worden gestimuleerd en gewaardeerd en relschoppers en mensen die de kantjes eraf lopen hard en rechtvaardig aangepakt.

Ik zie een stad waar niet economische motieven, maar rentmeesterschap voor de samenleving en de aarde drijfveren zijn voor het handelen.

De zwakkere en oudere in de samenleving weten zich thuis en krijgen die erkenning en waardering die ze verdienen, als mens.

Kinderen en jongeren hebben genoeg rolmodellen en kansen om het potentieel dat in hen zit tot ontwikkeling te brengen. Daar waar er geen natuurlijke hulpstructuren zijn, organiseert de samenleving hulpbronnen en sociale steigers totdat het individu zelfstandig op eigen benen kan staan.

Ik zie een stad waar de huizenprijzen stijgen omdat men er graag wil wonen. Ik zie een stad waar de economie aantrekt omdat er een goed vestigingsklimaat en voldoende specifiek opgeleid personeel beschikbaar is. Ik zie een stad met schone straten en veel sport- en verenigingsleven omdat mensen trots zijn op hun stad en betrokken zijn bij de samenleving.

Ik zie een stad waar jong en oud, rijk en arm, kansrijk en kansarm, moslim en jood, christen en atheïst, allochtoon en autochtoon in harmonie met elkaar leven en elkaar kennen en waarderen om wie de ander is.

Ik zie een stad waarin het collectief boven het individu gaat zonder dat het individu verloren gaat in de massa. Ik zie een stad met hele verschillende mensen die samen gaan voor de mooiste stad van Nederland.

Ik droom van een bruisende en levendige christelijke gemeenschap die vanuit haar waarden, geopenbaard door de Bijbel, het voortouw neemt in aanbidding van God, een heilig leven en initiatieven in de stad. En vanuit de onderlinge waardering en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn de Rotterdamse kerken tehuizen van ontmoeting, ontmoetingen met God en tussen mensen. De kerk van Rotterdam heeft vele filialen en gezichten, en maar 1 doel en Heer.

Mooierdam
Mooierdam

 

One thought on “Mijn Droom voor Rotterdam

Comments are closed.